Foto: Lennart Johansson

MC-burna parkeringsvakter ska nu också övervaka cykelstråken

Satsningen på MC-burna parkeringsvakter i Stockholms stad kommer i år att utökas med fyra eldrivna EU-mopeder. Från att tidigare år enbart bevaka stombusslinjenätet kommer de i år även att bevaka de prioriterade cykelstråken. Hitintills har resultatet varit positivt: felparkerade bilar flyttar på sig vilket minimerat hindren på stombusslinjenätet.

– I ett växande Stockholm måste framkomligheten förbättras, särskilt för bussar och cyklister. De MC-burna parkeringsvakternas synlighet och snabbhet har bidragit till att effektivisera övervakningen av stombusslinjenätet. Det är därför glädjande att vi nu kan utöka bevakningen till de prioriterade cykelstråken, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

MC-övervakningen påbörjade år 2012 och utökas i år från fyra till sex stycken fordon. Nytt för år är att övervakningen delvis sker med fyra eldrivna EU-mopeder vid sidan av de två motorcyklarna.

– De fyra nya eldrivna EU-mopederna kommer med fördel att kunna användas i den känsliga innerstadsmiljön, vilket både kommer att gynna framkomligheten och miljön i Stockholm, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:
Trafikkontoret genomförde under 2012 ett försök med motorcykelburen parkeringsövervakning. Syftet var att utvärdera vilken effekt intensifierad övervakning har på linjernas framkomlighet och att kartlägga platser som har återkommande problem med felparkerade bilar. Utvärderingen från november 2012 visade följande: – Övervakningen omfattade delar av linjesträckningarna för stombusslinje 1 och 4. Förändringarna i restid varierade på de olika sträckorna. Generellt kan sägas att gator med mycket detaljhandel och platser där dubbelparkeringar ofta förekommer har behov av intensifierad parkeringsövervakning. På vissa sträckor har restiden minskats med så mycket som en minut – det gäller Långholmsgatan, Fleminggatan, Sankt Eriksgatan, Kungsbron, västra delen av Kungsgatan samt Kungsgatan mellan Hötorget och Stureplan. En minuts minskad körtid är en markant förbättring på de relativt korta sträckorna. Övervakningen har även förbättrat regulariteten och pålitligheten, vilket medför en minskning av resenärernas väntetid och ger en jämnare beläggning på bussarna.

– Parkeringsövervakarna ansåg att MC-buren parkeringsövervakning var ett smidigare och snabbare sätt att ta sig fram och resulterade i att de själva inte stod i vägen och hindrade framkomligheten när de utfärdade böter. De upplevde även att de syntes bättre på motorcykel än i bil.

Efter försöket och utvärderingen infördes den motorcykelburna parkeringsövervakningen och finns med i Stockholms stads budget för 2014.

Införandet har mc-burna parkeringsvakter har inte resulterat i fler p-anmärkningar/lappar, eftersom de flesta som stannar fel ofta har uppsikt över sin bil och flyttar sig när parkeringsvakten kommer. Det har dock resulterat i ett flertal tillsägelser och att bilar flyttat sig så att hindren minimeras. Detta då de MC-burna p-vakterna fortare kommer fram och på det viset snabbare får bort fordonet som hindrar bussen.

Bifogas: Utvärderingen av försöket från november 2012 Genomförandebeslut av stombusslinjeförsöket på buss 4 http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1718301&rt=0&t=, där MC –burna parkeringsvakter är en viktig del.