Arion Chryssafis nyhetsflöde

Gruppernas storlek minskar i Solnas förskolor

Skolverkets statistik över gruppernas storlek i förskolan visar att storleken har minskat i Solna mellan 2012 och 2013 från 20 barn per avdelning till 18,6 barn per avdelning.

– Det finns flera olika faktorer som påverkar kvalitén i förskolan – en faktor är barngruppernas storlek. Barngruppernas storlek är också en fråga som många föräldrar anser viktig, säger Arion Chryssafis (M) skolkommunalråd Solna.

Under 2014 genomförs en satsning på både privata och kommunala förskolor om 7 mkr. Den riktar sig mot de yngre barnen i åldern 1 till 3 år i syfte att ytterligare minska gruppernas storlek. Det är dock förskolecheferna som bestämmer hur resurserna ska användas i enlighet med skollag och läroplan. Utöver detta sker en uppräkning av pengen som sammantaget leder till att förskolornas intäkter ökar i genomsnitt med 2600 kronor per barn.

– Arbetet med att minska barngrupperna är ytterligare ett sätt att höja kvalitén i verksamheten och arbetet kommer att följas noga. Under året genomförs flera olika satsningar i de kommunala förskolorna bland annat en särskild satsning på svenska och ökad frisknärvaro, avslutar Arion Chryssafis (M).* Se bilaga för underlag från Skolverket