Foto: Jonna Thomasson

Svar på DN-artikel: Tyresö satsar på lärarlönerna

Lärarnas Riksförbunds ordförande skriver i dag en debattartikel i DN där Tyresö pekas ut som en kommun som inte satsar på lärarlönerna. Att det inte stämmer vet Bo Jansson mycket väl. Vi kräver därför en offentlig ursäkt från honom och Lärarnas Riksförbund för den skada som detta åsamkat kommunen.

I en nationell jämförelse är såväl ingångslönerna som genomsnittslönerna i Tyresö mycket höga. I LR:s egen sammanställning från 2012 (den senaste) hamnar till exempel Tyresö på plats 10 av 290 svenska skolkommuner för de grundskolelärare som tjänar allra minst, och på plats 14 avseende genomsnittslönerna. En Tyresölärare, från förskola till gymnasium, beräknas tjäna drygt 25 000-28 000 kronor mer varje år, eller nästan en hel månadslön, jämfört med genomsnittet bland lärarkollegorna i Skolsverige. Så stor är skillnaden. För att ta tillvara på skickliga lärares kompetens, höja läraryrkets status och bli en ännu attraktivare arbetsgivare har Tyresö också gjort en ordentlig satsning på karriärtjänster. I dagsläget finns det 23 så kallade förstelärare, men fler är på väg. Karriärtjänsterna som ger lärarna 5 000 kronor extra varje månad är för övrigt något som Bo Jansson och LR säger sig vara starka förespråkare för. I Tyresö har vi genomfört reformen medan många andra kommuner bara har stått och tittat på. Men om detta eller den höga lönenivån nämns inget.

Nu till det mest anmärkningsvärda i DN-artikeln, vilket också är själva kärnan – löneökningarna de senaste två åren. Tyresö placeras på LR:s ”värstinglista” med en löneökning om 6,28 procent. Men Bo Jansson stödjer sig här mot felaktiga fakta. Den rätta siffran ska vara 6,58 procent. Vilket placerar oss någonstans i mitten i kartläggningen. Att inte LR kontrollerade uppgifterna innan debattartikeln publicerades är djup beklagligt.

-Under lång tid har vi fört en medveten politik för att lyfta lärarlönerna till den nivå de är på i dag, bland Sveriges högsta. Det har stärkt vårt varumärke och attraktionskraft som arbetsgivare. Med en månadslön mer i plånboken varje år ligger Tyresö i absolut framkant. Att ge sken av något annat är ren svartmålning. Efter att LR i dag gick ut med felaktiga fakta på Sveriges största debattplats är förtroendet allvarligt skadat. Vi kräver därför att Bo Jansson och LR gör en offentlig ursäkt. Inte minst till kommunens lärare och LR:s egna medlemmar för den oro som det här har skapat, säger skolkommunalrådet Anki Svensson (M).

Tyresömoderaterna