roslagsbanan 620

Rusta upp eller rusta ned?

Varje dag reser tiotusentals människor med Roslagsbanan. En del av oss pendlar till jobbet, andra till skolan eller fritidsaktiviteter. Gemensamt för oss är att Roslagsbanan är viktig för att vår vardag ska fungera.

Nu står vi inför ett vägval. Ska vi satsa på att rusta upp och modernisera Roslagsbanan – eller säga nej till en upprustning med risk för sämre trafik? För oss är valet enkelt. Roslagsbanan behövs.

Därför vill vi satsa på att utveckla Roslagsbanan med modernare vagnar, ökad tillgänglighet, bättre säkerhet och minskat buller. Satsningen innebär också att vi möjliggör 10-minuterstrafik i framtiden.

Upprustningen av Roslagsbanan är en del i vad vi vill göra för en bättre kollektivtrafik. En annan utgörs av vårt arbete för att bygga ut tunnelbanan. Där har vi tagit initiativ för en helt ny tunnelbanelinje från Odenplan till Nya Karolinska och Arenastaden som vi ser framför oss ska kunna förlängas vidare till Täby och Arninge.

Vårt besked inför höstens val är att alla trafikslag behövs i en växande Stockholmsregion. En upprustad Roslagsbana behövs. Och det gör också en utbyggd tunnelbana.

Tyvärr delas inte den uppfattningen av alla partier. Andra partier har aktivt motarbetat, försökt stoppa och försena upprustningen. Står de fast vid den linjen? Ska de riva upp och avbryta upprustningen om de får chansen?

Vårt besked till dig är att vi lovar rusta upp Roslagsbanan. Därför gör vi nu en rustad Roslagsbanan till en valfråga i höstens val. Vi tänker inte låta banan förfalla med ökad trängsel, störningar och glesare trafik som följd.

Rusta upp eller rusta ned? Nu vet du vad vi tycker. I höstens val avgör du Roslagsbanans framtid.

Läs vårt pressmeddelande
Gör en insats – sprid vår kampanjbild i sociala medier