Charlotte Broberg - Foto: Jonna Thomasson

350 miljoner kronor för fler enkelrum på S:t Görans sjukhus

Alliansen fortsätter bygga ut sjukvården i Stockholmsregionen. Utöver tidigare investeringar på S:t Görans sjukhus adderas nu ytterligare 350 miljoner kronor för att bygga om vårdavdelningar. Fem våningsplan i huvudbyggnaden byggs om till moderna vårdavdelningar med i huvudsak enkelrum för patienter.

– Alliansen i landstinget stärker S:t Görans sjukhus genom att bygga om ytterligare fem våningsplan till moderna vårdavdelningar. Fokus ligger på att skapa enkelpatientrum vilket ger en bättre vårdmiljö samtidigt som vi ser till att behålla ökningen av antalet vårdplatser på S:t Görans, säger Charlotte Broberg (M), biträdande finanslandstingsråd.

Genom att bygga om till enkelrum skapar man effektiva ytor och bättre miljöer för både patienter och medarbetare, samtidigt som man ger patienterna mer integritet och minskar risken för smittspridning.

– Att investera i enkelrum kommer att minska riskerna för vårdrelaterade sjukdomar som idag drabbar alldeles för många patienter. Tillsammans med våra övriga investeringar innebär detta en tydlig förstärkning av vården på S:t Görans sjukhus, avslutar Charlotte Broberg (M).

Fakta
Projektet, som landstinget fattat beslut om idag, innebär att man bygger om plan 4-8 i huvudbyggnaden i byggnad 30 till moderna vårdavdelningar med i huvudsak enkelpatientrum vilket uppfyller arbetsmiljö- och hygienkrav. Förstudiearbete kring ombyggnation av vårdavdelningar kommer att inledas under våren 2014. Totala kostnaden för projektet är 350 miljoner. Utöver detta satsar Alliansen 1 070 miljoner kronor på ny akutmottagning och nya vård- och behandlingsbyggnader samt 240 miljoner kronor på ny förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus.

På S:t Görans sjukhus pågår redan idag byggnationen för en ny akutmottagning, nya vård- och behandlingsbyggnader. Till år 2018 har vi som mål att skapa 62 nya vårdplatser och 6 000 fler vårdtillfällen på S:t Görans sjukhus. Därutöver har Alliansen i landstinget beslutat om att bygga en helt ny förlossningsklinik som ska stå klar år 2018 och då kunna ta emot 4 000 förlossningar per år.