Foto: Jonna Thomasson

14 nya parkeringsgarage i Stockholm stad

Framkomligheten för all trafik behöver öka i ett växande Stockholm, vilket innebär att gatorna i större utsträckning reserveras för rörlig trafik. För att detta ska vara möjligt behövs fler garage, särskilt i innerstaden. Stockholm Parkering planerar 14 nya parkeringsgarage, varav 8 av dem i innerstaden.

-Ambitionen med stadens parkeringspolitik är att du ska hitta en parkering där och när du behöver den. Med minskad söktrafik på gatorna ökar också framkomligheten för alla trafikslag. Det innebär att de stockholmare som ska parkera en längre tid inte behöver ta plats på gatan utan parkera sin bil på ett tryggt ställe, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Parkeringsplanen är fastställd av kommunfullmäktige och utgör en del av Framkomlighetsstrategin. Huvudsyftet är att öka framkomligheten på Stockholms gator och att öka tillgängligheten till parkering, dvs. att göra det lättare att hitta en parkeringsplats där och när man behöver den. Det finns även ett mål att genom ändrad reglering av parkering kunna bidra till att minska trängseln i innerstaden.

Den pågående framkomlighetsutställningen på Kulturhuset har denna vecka parkering som tema. Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) var på plats idag tillsammans med Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering, och Bertil Moldén, VD för Bil Sweden, för att diskutera hur framkomligheten kan bli bättre i ett växande Stockholm.

-Ökad framkomlighet gynnar alla trafikslag, även bilister. För de som behöver använda bilen är det viktigt att kunna komma fram i god tid och hitta en parkeringsplats när den behövs, avslutar Ulla Hamilton.

Följande garage planeras i Stockholms innerstad:
Stigbergsgaraget, Södermalm
Hagastaden; Norrmalm – Armémuseet, Östermalm
Västra Valhallavägen, Östermalm
Kommendörsgatan/Carlssons skola, Östermalm
Stadshagens IP, Kungsholmen
Blasieholmen
Kv Krubban, Östermalm

Följande garage planeras i Stockholms Ytterstad:
Råcksta
Brommaplan
Årsta
Mässtaden, Älvsjö
Johannelund
Albano

Just nu pågår även en kampanj ”Betala P – parkeringsautomat direkt i mobilen”. I dagsläget har cirka 7000 personer registrerat sig och börjat använda appen och den ligger med på App Stores topp 100-lista. Med appen kan man checka in när man parkerat bilen och checka ut när man lämnar parkeringsplatsen. Betalar då enbart för nyttjad p-tid. Parkeringstaxan är densamma som när man betalar i en parkeringsautomat, och man kan även betala via telefon och internet. Effektiva betalningssätt innebär att staden på lång sikt kan avveckla parkeringsautomaterna.