Charlotte Broberg - Foto: Jonna Thomasson

Jobben blir fler i stockholmsregionen

11 180 miljoner kronor investerade Stockholms läns landsting för bättre sjukvård och kollektivtrafik under 2013. Nu får regionen draghjälp av konjunkturen visar Stockholmsbarometern som presenterades av Stockholms handelskammare idag.

– Stockholmsregionen befinner sig i en mycket expansiv fas. Därför investerade landstinget 11 180 miljoner kronor i bättre sjukvård och kollektivtrafik av högre kvalitet under 2013, säger Charlotte Broberg (M), biträdande finanslandstingsråd.

– Genom viktiga investeringar kan landstinget förbereda Stockholmsregionen för framtidens utmaningar. Extra glädjande är att tillväxten i Stockholmsregionen växer allt snabbare. Det kommer göra att fler och fler människor är med och betalar för investeringar i bättre sjukvård och kollektivtrafik i framtiden, avslutar Charlotte Broberg (M).

Fakta
Konjunkturinstitutet tar på uppdrag av Stockholms handelskammare fram en konjunkturbarometer som presenteras fyra gånger per år. Idag (24/2) presenterades rapporten för fjärde kvartalet 2013. Vidare presenterade Statistiska centralbyrån i förra veckan befolkningsökningen som visade en ökning med 36 036 personer under 2013 för Stockholms län. Under alliansmajoriteten i Stockholms läns landsting uppgick investeringsvolymen till under 2013 till 11 180 miljoner kronor, vilket är den största investeringsvolymen hittills för Stockholms läns landsting.

För information om Stockholmsbarometern: http://www.chamber.se/nyheter/stockholmsbarometern-sysselsattningen-forvantas-ok-2.htm