Flemingsbergsdalen_002

Klart för nytt centrum i Flemingsberg

År av diskussioner och förhandlingar är till ända. Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna ett avtal med Skanska om utvecklingen av ett nytt centrum i Flemingsbergsdalen – området som gränsar till SJ:s fjärrtågstation och pendeltågsstationen mitt i Flemingsberg. Beslutet innebär att Skanska redan i höst sätter spaden i backen för den första etappen innehållande 200 bostäder, ett nytt sportcentrum, och kommersiell service i Flemingsbergsdalen.

– Det är naturligtvis ett oerhört positivt beslut för den regionala stadskärnan Flemingsberg, och en viktig start för utvecklingen i Flemingsbergsdalen. Det nya centrumet blir en mötesplats för studenter och boende och en naturlig knutpunkt för idrott, handel och möten mitt i Flemingsberg, säger Daniel Dronjak Nordqvist, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Redan efter sommaren kommer Skanska att starta byggandet av den första etappen som innehåller 200 hyreslägenheter, handel, ett torg och ett nytt sportcenter bland annat bestående av en hall med läktare för större arrangemang, något som idag saknas i Huddinge. Kommunen tecknar ett 20-årigt hyreskontrakt för det nya sportcentrat.

– Behoven är stora av ett nytt sportcenter i Flemingsberg, inte minst efter beskedet att Polishögskolan etablerar sig vid Södertörns Högskola, Röda korsets etablering och KTHs satsning på Flemingsberg, fortsätter Daniel Dronjak Nordqvist.

Det ser ut att bli en byggboom de kommande åren i Flemingsberg. Förutom det nya centrumet blir det byggstart för ett stort antal nya bostäder, varav 800-1000 studentbostäder, en utveckling av Karolinska universitetssjukhuset och en massiv utbyggnad av kontor och forskningslokaler.

– Det blir fantastiskt att få följa utvecklingen i Flemingsberg de kommande åren. Över 10 miljarder kommer att investeras i området, vi kommer att få fler studenter, fler arbetsplatser, mer handel och väldigt många fler bostäder säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.