Foto: Jonna Thomasson

Hallå där Anna Klaesson…

…projektledare på förbundskansliet och chef för de valcoacher som rekryterats och nu är på plats.

Vad är bakgrunden till att förbundet har valt att rekrytera valcoacher?
– Valutvärderingen efter förra valet visade att föreningarna hade behov av ett mer kvalificerat stöd under valrörelsen. Man ville ha något mer än någon som bara kör ut material. Med utgångspunkt från valutvärderingen har vi sedan försökt att lyssna in vad föreningarna mer specifikt har behov av för att få en så bra bild som möjligt av vilka kompetenser vi skulle leta efter.

Vilken roll och funktion kommer valcoacherna att ha?
– Deras roll blir att stödja föreningarna i deras valarbete, vara vägen in till förbundskansliet. Inledningsvis så ska de hjälpa föreningarna att säkerställa valplaner och strategier. De hjälper till att förbereda, verkställa och framförallt komma med idéer och inspiration. De kommer per automatik få väldigt bred insyn hos många olika föreningar och kan sprida goda idéer och mycket inspiration mellan alla föreningar. Jag hoppas att alla föreningen passar på att ta tillvara på all den kompetens och vilja som finns bland alla valcoacher!

Hur är valcocaherna indelade geografiskt?
Fem stycken arbetar med de olika valkretsarna i staden och de övriga sju är indelade per kommun i länet. De har fått specifika geografiska ansvarsområden i länet och varje coach är ansvarig för 3-4 kommuner. Vill man veta vem som är ansvarig för vad så är det enklast att se på vår hemsida där även deras kontaktuppgifter finns.