Foto: Jonna Thomasson

Stockholm passerar 900 000 invånare

Stockholms stad fortsätter att växa kraftigt. I veckan passerades ännu en milstolpe när Stockholm fick sin 900 000:e invånare. Om trenden fortsätter kommer Stockholms stad ha en miljon invånare 2022.

– Att Stockholm växer är det tydligaste tecknet på att vår stad är öppen, välkomnande och har en god arbetsmarknad. Stockholms växtkraft innebär också att staden får ännu mer av storstadens mångfald och utbud – en utveckling jag är övertygad om att stockholmarna välkomnar, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholm stad.

– Utmaningen för Stockholms stad är att klara av att växa i den här höga takten. Vårt mål är att säkerställa att stockholmarnas vardag fungerar och att de upplever en god livskvalitet. Därför kommer vi bland annat bygga 140 000 bostäder till 2030 samt medverka i den historiska utbyggnaden av tunnelbanan, avslutar Sten Nordin.

Mer information finns att nå på: http://www.stockholm.se/stockholmare