Tunnelbana

”Vi undersöker möjligheten att förlänga t-banan till Älvsjö”

Ikväll beslutar Stockholms stads kommunfullmäktige om den historiska utbyggnaden av tunnelbanan. Tillsammans med staten, landstinget och kommunerna Nacka, Solna och Järfälla bygger Stockholms stad nio nya tunnelbanestationer och 19 kilometer nya spår.

I samband med dagens beslut låter Stockholms stad starta en utredning för att undersöka möjligheten att förlänga tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö. Det skulle innebära en kapacitetsökning som kan skapa underlag för en helt ny stadsdel – Södra Älvsjö – med plats för 7 000-10 000 bostäder. Om utredningen finner detta ekonomiskt försvarbart kan beslut om utbyggnad tas redan nästa år.

– Stockholm fortsätter att växa, och med det våra ambitioner. Nu fortsätter vi den historiska utbyggnaden av tunnelbanan med förlängning till Älvsjö som målsättning. Tack vare stadens starka ekonomi har vi gjort det möjligt, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande Stockholms stad.

– Vi avsätter en halv miljard för att förlänga tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö. Stockholms stad kommer att se till så att förlängningen av tunnelbanan blir av. När tunnelbanan förlängs kopplas Hagsätralinjen samman med pendeltåg som kan ta resenärerna hela vägen till Arlanda, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

– Med detta visar vi att tunnelbaneutbyggnaden fortsätter i takt med att Stockholm växer. Genom att bygga längs med nuvarande och kommande tunnelbanesträckningar får vi en hållbar stad där bilens betydelse minskar, säger Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd.

– Detta är goda nyheter för alla Stockholmare och ett viktigt steg i stadens arbete med att bygga 140 000 nya bostäder till 2030. Vår satsning på t-bana och bostäder i södra Älvsjö kommer att bidra till att utveckla Söderort ytterligare, säger Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd.