Marie Ljungberg Schott 620

Ny specialistmottagning för barn till missbrukare

Barn till föräldrar med alkohol- eller drogproblem behöver särskild vård och omsorg. Den 1 mars öppnar Rosenlunds barnhälsoteam, en ny specialistmottagning inom barnhälsovård. Där kommer att finnas möjlighet till utökad och individuellt anpassad barnhälsovård i ett nära samarbete med socialtjänst och psykiatri.

– Verksamheten är oerhört angelägen. De här barnen är i en utsatt situation och vi vill ge dem en bättre start i livet, säger Marie Ljungberg Schött (M), ordförande i programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård.

Cirka 70 barn kommer att skrivas in vid mottagningen per år och verksamheten kommer att bemannas av en barnsjuksköterska och en barnläkare.

Fakta:
Barn till kvinnor som använt alkohol och droger före och under graviditeten, riskerar i högre grad än andra barn att utveckla ohälsa. Antalet barn, som föds i Stockholms läns landsting och som utsätts för alkohol eller droger under fostertiden, är dock okänt. Det är Södersjukhuset i samverkan med Rosenlunds mödravårdsteam som kommer att starta den nya mottagningen. Verksamheten kommer bland annat att rikta in sig på hembesök och läkarbesök vid sidan av det ordinarie basprogrammet i barnhälsovården. Kostnaderna för avtalet kommer uppgå till 1, 5 miljoner kronor under 2014 och 2 miljoner kronor för 2015.