Charlotte Broberg - Foto: Jonna Thomasson

Alla barnmottagningar samlas vid Astrid Lindgrens barnsjukhus

Mottagningsavdelningen för Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ska byggas om. Målet är att samla alla barnmottagningar till en gemensam mottagning och förbättra för barnen bland annat genom ökade öppettider. Det kommer skapa ett bättre flöde och en förbättrad användning av ytorna. Detta väntas leda till att mottagna patienter kan öka från 27 000 till 35 000 per år. Beslutet tas på torsdagens styrelsesammanträde för landstingets fastighetsbolag LOCUM.

– När ett barn blir sjukt är det inte bara barnet som drabbas därför vill vi göra det enklare för barn att träffa doktorn genom att samla alla barnmottagningar till en mottagning. Det kommer minska väntetider och osäkerhet hos familjerna, säger Charlotte Broberg (M), biträdande finanslandstingsråd.

Tidigare har mottagningarna varit utspridda och vissa har funnits i temporära evakueringslokaler (paviljonger). Nu ska det samlas till en mottagningsavdelning. Förändringarna kan leda till förlängda öppettider från 6 till 8 timmar per dag.

– Genom att bygga om entréplanet till en samlande barnmottaggning kan vi se till att oroliga föräldrar och sjuka barn snabbt och enkelt kan få den hjälp som behövs, avslutar Charlotte Broberg (M).

Fakta
De lokaler som är avsatta för ombyggnation ligger på plan 5 mellan Barngatan och Kirurgigatan (entréplan). Totalt handlar det om en yta på 3380 m2. Den första etappen kommer att vara klar september 2015 och den andra etappen oktober 2016. Ombyggnaden förväntas skapa ett bättre flöde och även en förbättrad användning av ytorna. Därmed även mindre väntetider. Genomförandet av ALB:s mottagningsplattform är en viktig del i den stora omlokaliseringen för att möjliggöra utbyggnaden av operationsbyggnaden.