SL-bokslut 2013: Ökade biljettintäkter, fler nöjda resenärer och bättre punktlighet

Pressmeddelande

– Trafiknämndens årsredovisning för 2013 visar på en ekonomi i balans, att antalet nöjda resenärer ökar och att punktligheten förbättras ytterligare. Samtidigt finns det områden kvar där Alliansen vill fortsätta att förbättra och bygga ut kollektivtrafiken. Det handlar om utbyggd tunnelbana och satsningar för att öka antalet resenärer i trafiken, vilket hade varit omöjligt med Socialdemokraternas enhetstaxa, som hade inneburit ett reellt intäktstapp på 500 miljoner kronor, säger Christer G Wennerholm (M) trafiklandstingsråd.

– Socialdemokraterna pratar heller redovisningsprinciper och budgetprognoser istället för att se till verkligheten, där SL har drygt 150 miljoner kronor mer i biljettintäkter 2013 jämfört med 2012. Till skillnad från när (S) senaste styrde har vi haft ökade biljettintäkter varje år, avslutar Christer G Wennerholm (M).

Fakta: Trafikförvaltningens förvaltningsberättelse för 2013
”Den förändrade redovisningen i samband med införandet av reskassa har stor påverkan på jämförelsen mellan åren. Förändringen har medfört en förskjutning av intäkterna under 2013 men är enbart en bokföringsförändring och inte en försäljningsminskning. Förändringen har påverkat 2013 års intäkter med ca -180 mkr. Utan denna förändring hade resultatet för året överstigit föregående års utfall.”

För mer information
Claes Wersäll
Pressekreterare hos Christer G Wennerholm (M)
070-737 41 90
claes.wersall@moderat.se