Foto: Wikimedia Commons

Så mycket riskerar S kosta jobben i landstinget

Mitt öppna brev om Socialdemokraternas förslag att göra det dyrare att anställa unga har blivit mycket debatterat och omskrivet. Det är bra att Socialdemokraternas politik och brist på besked granskas. Deras chockhöjning av arbetsgivaravgifterna riskerar att slå hårt mot jobben för unga även i sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms läns landsting.

Att en del av diskussionen handlat om formfrågor som hemsidor och brevhuvud säger måhända lite om villkoren för politiska samtal i dag. Samtidigt har det gjort att sakfrågan delvis hamnat i skuggan. Självklart ska det vara skillnad på landstinget och politiska partier i avsändare. Här kan säkert alla politiska partier förbättra sig, också vi moderater.

Jag vill i sammanhanget lyfta på hatten för vänsterhemsidan ETC som vill diskutera sakfrågan och har publicerat en artikel om våra beräkningar. Ingen välkomnar en diskussion om sakfrågan mer än jag, därför presenteras här hur vi har räknat.

Vi jämför den arbetsgivaravgift som riksdagen har beslutat ska gälla from 1 juli 2014 och som är 10,21% för unga under 23 år och 15,49% för dem som är 23 eller 24 år med den ordinarie arbetsgivaravgift på 31,42% som Socialdemokraterna vill att ska gälla för alla åldrar. Att jämföra kommande situation ser vi som ärligare då frågan handlar om valet i september och de två olika alternativ som i detta val står mot varandra. Vidare kan Socialdemokraterna knappast genomföra sin chockhöjning förrän tidigast 2015, vilket även det talar för att det är dessa två alternativ som bör jämföras.

Enligt landstingets förvaltning hade landstinget 1 460 personer anställda under 23 år med en medellön på 17 402 kronor i augusti 2013. Den ökade årliga kostnaden för att ha dem anställda om nedsättningen av deras arbetsgivaravgift slopas är 1 460 personer multiplicerat med 17 402 kronor i månadslön multiplicerat med skillnaden mellan 10,21% och 31,42% i arbetsgivaravgift multiplicerat med 12 månader vilket blir 65 miljoner kronor i ökad kostnad. Landstinget har även 1 285 personer som är 23 eller 24 år anställda med en medellön på 20 228 kronor. Den ökade årliga kostnaden för att ha dem anställda blir 1 285 personer mulitplicerat med 20 228 kronor i månadslön multiplicerat med mellanskillnaden mellan 15,49% och 31,42% i arbetsgivaravgift multiplicerat med 12 månader vilket blir 50 miljoner kronor. Summan av 65 och 50 miljoner kronor är 115 miljoner kronor i ökade kostnader för landstinget om socialdemokraterna får bestämma.

De cirka 115 miljoner kronor som Socialdemokraternas politik orsakar landstinget i höjda kostnader för unga anställda räcker till att anställa 500 unga under 23 år. Månadskostnaden, inklusive arbetsgivaravgift, för att anställa en ung människa under 23 år kommer att vara 17 402 kronor multiplicerat med 1,1021 vilket är 19 178 kronor. Multiplicerat med 12 månader ger det en årskostnad på 230 145 kronor för en ung anställd. 115 miljoner kronor räcker till att anställda 500 unga under 23 år eftersom 115 000 0000 dividerat med 230 145 kronor blir exakt 500.

Vi kommer att fortsätta varna för vad Socialdemokraternas politik för höjda arbetsgivaravgifter innebär för ungdomsjobben i landstinget. En rak debatt om de politiska alternativen är alla vinnare på.

Kristoffer Tamsons (M)

Valledare för Nya moderaterna i Stockholms läns landsting