Foto: Ulrika Vendelbo

Socialdemokraternas förslag riskerar 500 jobb för unga i Stockholms sjukvård

Socialdemokraternas förslag om att höja arbetsgivaravgiften för unga under 25 år skulle kosta Stockholms läns landsting cirka 115 miljoner kronor. Det visar beräkningar från Moderaterna i Stockholms läns landsting. Kostnaden motsvarar cirka 500 heltidsjobb för unga i landstinget. Det skriver Moderaternas valledare Kristoffer Tamsons i ett öppet brev till landstingets 43 000 anställda.

– Att chockhöja arbetsgivaravgiften för unga är ett hårt slag riktat direkt mot stockholmarnas sjukvård. För landstinget skulle det hota hundratals jobb och försvåra för nyanställningar. Vi riskerar få 500 färre i vården när det istället skulle behövas 500 fler, säger Kristoffer Tamsons (M), valledare.
– Även om det just nu kan uppfattas kontroversiellt att skriva till anställda är det här viktig information för landstingets medarbetare att ha med sig i valet. Det är ett skarpt förslag som riskerar drabba människor av kött och blod. Det är inte bara siffror i en socialdemokratisk tabell, säger Kristoffer Tamsons (M)

– Att hävda att någon form av kompensation för detta ska ske på riksnivå är lika otydligt som osäkert. Det enda vi vet idag är att Socialdemokraternas ekonomiska politik har stora hål. Risken är uppenbar att det drabbar resurserna för kommuner och landsting, avslutar Kristoffer Tamsons.

Läs det öppna brevet i sin helhet här: http://www.sll.se/sll/templates/PressReleasePage.aspx?id=67276