Foto: Jonna Thomasson

Glädjande resultat för de längst från arbetsmarknaden

Fler av de längst från arbetsmarknaden i Stockholm har gått från utanförskap till egen försörjning under
2013. Det visar arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse, som idag behandlas vid nämndens sammanträde. Jobbtorg Resurs, som vänder sig till de som har andra skäl än arbetslöshet till ekonomiskt bistånd, har under året utvecklat insatskedjan, vilket gett goda resultat: andelen avslutade har ökat med drygt 17 procent.

– Ett målmedvetet effektivt arbete, där varje insats har individen i fokus, ger resultat. Det visar arbetet
för aspiranterna inom Jobbtorg Resurs. Det är glädjande att fler gått från utanförskap till en varaktig egen försörjning, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

Den centrala samordningen av det lokala arbetet gynnar utvecklingen över hela Jobbtorg Stockholm. Inom målgruppen har 331 aspiranter avslutats. Det är en ökning från 219 aspiranter 2012. Andelen avslutade har också ökat med drygt 17 procent. Mätt efter 18 månaders inskrivning har periodens utfall ökat från 50 procent till 60 procent, vilket är 10 procent över årsmålet.

– Det är extra glädjande att vi nu ser att de som går till egen försörjning inte trillar tillbaka i biståndsberoende, utan även ett halvt år efter avslut så är fler kvar i egen försörjning. Det visar att vårt
långsiktiga fokus lönar sig i längden, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

Ett tydligt fokus på tidig matchning har även förbättrat resultatet för övriga aspiranter på Jobbtorg
Stockholm. 40 procent avslutades till jobb eller studier inom tre månader. Endast 24 procent hade en inskrivningstid på över ett år, vilket är den lägsta andeför Ulen sedan 2010.

– Att snabbt ta tag i matchningsfrågan är oerhört viktigt, inte minst för individens självförtroende.
Våra metoder med matchning från dag ett fungerar, resultaten visar att många snabbt kommer vidare till jobb eller studier, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

Fakta

 • Inom målgruppen Jobbtorg Resurs har 331 aspiranter avslutats 2013. Det är en ökning från 219 aspiranter 2012.
 • Under 2013 var 1235 personer inskrivna vid Jobbtorg Resurs, vilket är en ökning med 205 aspiranter mot 2012. Totalt på Jobbtorg Stockholm var 6627 aspiranter inskrivna under 2013.
 • Andelen avslutade har också ökat med drygt 17 procent.
 • Andelen avslutade aspiranter utan behov av försörjningsstöd sex månader efter avslut ökade från 69 procent (2012) till 71 procent (2013), vilket är över årsmålet (70 procent).
 • ·
  Mätt efter 18 månaders inskrivning har periodens utfall ökat från 50 procent till 60 procent, vilket är en ökning med 20 procent och 10 procent över årsmålet.
 • 40 procent av aspiranterna på Jobbtorg Stockholm avslutades till jobb eller studier inom tre månader.
 • Om Jobbtorg Resurs
 • Jobbtorg Stockholms uppdrag är att arbeta för att fler arbetslösa ska komma ut i arbete eller studier och försörja sig själva utifrån sina förutsättningar.
 • Inom Jobbtorg Stockholm finns en separat målgrupp, Resurs, som har andra skäl än arbetslöshet till ekonomiskt bistånd. Målet för den enskilde är arbete på den öppna arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsinsatserna kan ske parallellt med andra pågående insatser, av till exempel rehabiliterande inslag.

Verksamhetsberättelse arbetsmarknadsnämnden 2013: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1743505