Foto: Peter Knutsson

Så vill vi ge Stockholm bäst transportmöjligheter i världen

Idag rapporterar DN om att Stockholm, enligt Urban mobility index, är världens näst bästa transportstad. Detta tack vare bland annat brett användande av kollektivtrafiken, många cykelbanor och gott vägsystem med få trafikolyckor. Detta är glädjande, men vi måste bli ännu bättre för att nå den absoluta toppen och då krävs att resenärernas pendlingstider förbättras. Därför genomför Alliansen tre satsningar som är avgörande för att öka framkomligheten för stockholmarna.

1. Fler tunnelbanestationer: Alliansen har presenterat en satsning på 25 miljarder för att bygga ut tunnelbanan till Solna, Nacka, Järfälla och Gullmarsplan i syfte att få fler att välja kollektivtrafiken.
2. Förbifart Stockholm: Första spadtag för Förbifarten tas i sommar. Förbifarten kommer att minska trafikmängderna i innerstaden samt förbättra luftkvaliteten och framkomligheten.
3. Fler och bättre cykelstråk: Fram till 2018 satsar Alliansen i Stockholms stad nära en halv miljard kronor på förbättrad cykelinfrastruktur. Med nya pendlingsstråk och fler cykelparkeringar kommer det bli ännu lättare att använda cykel i Stockholm.

– Min ambition är att SL-resenärerna ska ha den absolut bästa kollektivtrafiken i världen och ett viktigt steg mot detta är den historiska satsning på tunnelbanan som Alliansen nyligen presenterat med 9 nya stationer, som möjliggör 170 000 nya påstigande varje dygn, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

– Det är otroligt hedrande att Stockholm rankas så pass högt som näst bästa stad i världen för transporter. Tack vare den utveckling som nu sker är dessutom chansen god att Stockholm snart är etta. Förbifart Stockholm kommer exempelvis att förbättra framkomligheten i innerstaden kraftigt vilket kommer att underlätta transporter i hela Stockholmsregionen, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd.