Foto: Jonna Thomasson

Tätare trafik i tunnelbanan på kvällar och helger

Från och med i år utökas tunnelbanetrafiken på helgkvällar och helgnätter som ytterligare ett steg i att än mer förbättra och förstärka tunnelbanans kapacitet för att möta resenärernas behov och resandemönster när allt fler nu åker med kollektivtrafiken.

– Detta är en vidareutveckling av satsningen på nattrafik i tunnelbanan som Alliansen införde 2008 och kommer bland annat innebära att det blir enklare för resenärerna att ta sig till och från helgnöje eller nattarbete med SL-trafiken, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

På Röda linjen kommer det avgå ett tåg var femte minut fram till kl 24 och ett tåg var tionde minut mellan 24-04. Och på Gröna linjen kommer ett tåg avgå ca var tredje minut genom innerstaden fram till kl 24 på helgkvällar samtidigt som det blir 10-minuterstrafik mellan 24-04.30.