Foto: Jonna Thomasson

Stockholms stad går före med mindre klasser i lågstadiet

Idag uppmanade Moderaternas utbildningspolitiske talesperson och utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé Sveriges kommuner att arbeta för mindre klasstorlekar i lågstadiet. Stockholms stad lyfts fram som ett föredöme eftersom mindre klasser i de lägre årskurserna är ett uppdrag redan i årets budget.

– För Moderaterna i Stockholms stad har högre lärartäthet i de lägre årskurserna tillsammans med bland annat sommarskola varit en prioriterad fråga. Något som också fått genomslag i årets budget. Att Moderaterna på nationell nivå lyfter fram Stockholm som ett föredöme i den här frågan ser jag som ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Sten Nordin (M) finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande.

Fakta
I Stockholms stad budget för 2014 står det att ”I de lägre årskurserna ska ökad personaltäthet prioriteras för att i högre grad ge alla elever det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt”.