Valcoacher_web

Nu har valcoacherna börjat

Förra veckan började 12 stycken valcoacher jobba på förbundskansliet. De kommer att jobba med stöd till föreningarna före och under valen, både i Stockholms stad och kommunerna i Stockholms län.

Valcoacherna ska stödja föreningarna i förarbetet inför valet och i de valkampanjer som vi har framför oss 2014. Med olika erfarenheter kommer de att göra allt för att vi som moderater ska vinna samtliga val under året!

Översta raden från vänster: Philip Hedberg, Anna Klaesson (ansvarig för valcoacherna), Frida Hallin, Ulla Hurtig Nielsen, Pierre Marchesi, Emma Jogic, Kristiina Katajikko och Alexander Ahlstedt
Nedre raden från vänster: Ebba Holst, Antonia Jaksic, Erik Glimvik, Mathilde Åslund och Viktor Pierre

Foto: Jonna Thomasson