Foto: Jonna Thomasson

Nära en halv miljard i nya cykelsatsningar i Stockholm

Idag presenterade trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) cykelsatsningar om sammanlagt nära en halv miljard kronor, som trafik- och renhållningsnämnden väntas fatta beslut om den 6 februari. 400 miljoner kronor avser investeringsbeslut för perioden 2014-2018 och går till nya pendlingsstråk samt
mindre åtgärder så som trafiksignaler, vägvisning, luftpumpar och beläggningar. Under 2014 kommer 2000 nya cykelparkeringar att anläggas, vilket är en kraftig ambitionsökning från tidigare ca 500 per år.

– Det är glädjande att vi nu kan fortsätta Alliansens ambitiösa satsningar på cykling i Stockholm. Med nära en halv miljard i nya satsningar på cykel fortsätter vi nu att bygga ut Stockholms cykelinfrastruktur så att cykel blir ett attraktiv alternativ för allt fler stockholmare, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Antalet cyklande stockholmare ökar årligen, vilket gynnar framkomligheten i ett växande Stockholm. Genom att planera cykelinfrastruktur på samma sätt som vi planerar för fordon, över kommungränserna, underlättar vi för alla de stockholmare som tar sig fram på cykel, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Genomförandebeslut om nära 70 miljoner kronor väntas för nya cykelbanor och cykelfält på bland annat Värtavägen, Kungsbron och Gustavslundsvägen.

– Genom cykelplanen och cykelmiljarden genomför vi nu satsningar för att säkerställa att
stockholmarna ska kunna cykla tryggt och tidseffektivt, inte bara i Stockholms stad utan även till övriga delar av Stockholmsregionen, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:

Beslut som väntas fattas på trafik- och renhållningsnämndens sammanträde den 6 februari 2014. För inriktningsbeslut – vänligen se bilagor:

Inriktningsbeslut – 400 mnkr

Utbyggnad av pendlingsstråk 2014 – 2018, projekt enligt nedan, 267 mnkr

o Strömbron, ca 11,5 mnkr

o Skeppsbron, ca 34,0 mnkr

o Långholmsgatan, ca 16 mnkr

o Götgatan, ca 25 mnkr

o Skanstullsbron, ca 17 mnkr

o Odengatan, ca 17 mnkr

o Värmdövägen vid Danviksklippan, ca 7,5 mnkr

o del av Sockenvägen, ca 28,0 mnkr

o Ågesta broväg, ca 25,0 mnkr

o Ormkärrsvägen, ca 4,5 mnkr

o del av Skärholmsvägen, ca 20,0 mnkr

o Ältabergsvägen, ca 6,5 mnkr

o Bro vid Södertäljevägen/Korpmossevägen, ca 5,0 mnkr

o G:a Bromstensvägen, ca 37,0 mnkr

o Akallalänken, ca 13,0 mnkr

Smärre åtgärder enligt projekt nedan under 2014 – 2018, 133 mnkr

o finmaskigare cykelinfrastruktur, ca 5 mnkr

o trafiksignaler, ca 5 mnkr

o mindre ombyggnadsåtgärder, ca 22 mnkr

o utvecklingsprojekt, ca 6 mnkr

o beläggning- och belysningsåtgärder, ca 54 mnkr

o parkering, ca 24 mnkr

o vägvisning, ca 12 mnkr

o serviceåtgärder, ca 5 mnkr

Genomförandebeslut – 68,1 mnkr

Kungsbron: nytt cykelfält samt kollektivtrafikkörfält, 6,5 mnkr

Värtavägen: anlägga en dubbelriktad cykelbana, 31 mnkr

Gustavslundsvägen: anlägga en ny cykelbana mellan Alviksplan och Vidängsvägen, 9,6 mnkr

Perstorpsvägen och Flatenvägen, reviderat genomförandebeslut om nya cykelbanor, 21 mnkr

Totalt: 468,1 miljoner kronor i satsningar