byggas

Här kan Stockholms stad bygga 140 000 bostäder

Idag presenterade finansborgarrådet Sten Nordin (M) och stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) Bostadspotential i Stockholm, en utredning som visar var Stockholms stad kan bygga 140 000 bostäder fram till 2030.

– Bostadspotential i Stockholm är en detaljerad och djuplodande beräkning av var Stockholms stad kan växa de kommande åren. Nu kan vi med kraft och trovärdighet gå vidare mot vårt mål att bygga 140 000 bostäder till 2030, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Rapporten visar tydligt att en genomtänkt omvandling av större områden i staden ger mer kvalitet till stockholmarna. Närheten ökar till lokal service och vi får mer grönska kvar jämfört med att komplettera med några få hus runtom i våra stadsdelar, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

Fakta
· Bostadspotential i Stockholm är en utredning som visar var Stockholms stad kan bygga 140 000 bostäder fram till 2030.

· Genom att förtäta innerstaden söder- och västerut samt bygga i nio tyngdpunkter i ytterstaden ska Stockholms stad nå bostadsmålen.

· 140 000 bostäder är möjligt att bygga med nuvarande byggregler intakta. Inga antaganden om överdäckningar eller rivningar finns med i utredningen.

· Endast sju promille av stadens värdefulla grönområden kommer tas i anspråk.

· Stockholms bostadspotential motsvarar hela Malmö kommuns bostadsbestånd.