Foto: Jonna Thomasson

Grönt ljus för nytt BB

I dag beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden på ett extrainsatt sammanträde att godkänna ansökan från Barnabördshuset i Praktikertjänst AB om att få driva förlossningsverksamhet i lokaler vid Sophiahemmet. BB Sophia planerar att starta sin verksamhet den 3 mars och har kapacitet att ta emot runt 4000 kvinnor per år. Det motsvarar fullt bemannat en utbyggnad på 14 procent av förlossningsvården.

Förlossningsvården behöver byggas ut i takt med att vi blir fler stockholmare och fler väljer att föda barn här och med BB Sophia på plats utökas kapaciteten ordentligt. Det ska fortsatt också vara tryggt och säkert att föda i Stockholm, säger Filippa Reinfeldt (M), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Stockholm är en attraktiv region att arbeta i och tillsammans med landstingets särskilda lönesatsning på bland annat barnmorskor och regeringens satsning på en kraftigt utbyggd sjuksköterskeutbildning vill vi få ännu fler kompetenta medarbetare till förlossningsvården, avslutar Filippa Reinfeldt.

BB Sophia drivs av det privata bolaget Barnbördshuset i Praktikertjänst AB, som själva har finansierat bygget av den nya kliniken. BB Sophia blir auktoriserade och kan därmed arbeta inom vårdvalet, vilket betyder att landstinget ger verksamheten en ersättning per förlossning. Så fungerar det redan på de befintliga förlossningsklinikerna i länet.