TR och CGW signering t-bana 140107

Alliansen levererar slutförhandlat tunnelbanepaket

I tisdags presenterade Alliansen ett historisk undertecknande för utbyggd tunnelbana när de olika parterna i Stockholmsförhandlingen i Gullmarsplans biljetthall träffades för att signera tunnelbaneavtalet. Satsningen uppgår till totalt 25,7 miljarder och omfattar fyra delar: Gullmarsplan, Nacka, Hagastaden-Arenastaden och Barkarby. Totalt möjliggör satsningen 78 000 nya bostäder – nästan ett helt nytt Uppsala och de första tågen kan med fortsatt Alliansstyre börja rulla redan om några år. Det är en ansvarsfull och finansierad satsning som tillsammans med andra satsningar lägger grund för framtidens tillväxt, jobb och bostäder i Stockholmsregionen.

Stockholms län har redan i dag en dryg femtedel av Sveriges befolkning, och den ökar snabbt. Regionen växer med ungefär 35 000 personer per år. Redan i dag bor strax över 2,1 miljoner människor i Stockholms län. Den siffran väntas öka till 2,6 miljoner år 2030. För att möta utvecklingen och möjliggöra fortsatt tillväxt behöver grund läggas för både nya bostäder och arbetsplatser.

Huvudavtalet som nu är signerat hanterar sträckningar och stationer för utbyggnaden, men även frågor som tidsplaner, organisation, finansiering och medfinansiering för genomförandet. Därmed inleds nu arbetet med att få den utbyggda tunnelbanan och de nya bostäderna på plats.

Parterna tar gemensamt ansvar för utbyggnad av infrastrukturen. Därutöver förbinder sig kommunerna att bygga 78 000 bostäder. Avtalet omfattar tunnelbana med beräknad trafikstart till Hagastaden under år 2020, till Barkarby under 2021, till Arenastaden under 2022 och till Nacka år 2025.

Redan om sex år kan således den första nya tunnelbanesträckningen finnas på plats. Men med förutsättning att Alliansen får fortsätta arbetet med att förbättra kollektivtrafiken. Med mer tunnelbana, nio nya stationer och 170 000 nya påstigningar varje dag blir arbete och vardagen ännu enklare för stockholmarna.

Inför valet i höst tänker vi ta strid mot bidragspolitik, höjd utjämningsskatt och Stockholmsfientliga förslag som hotar våra satsningar på tunnelbanan. Så tar vi ansvar för att Stockholmsregionen fortsatt blir en av Europas snabbast växande regioner och hela Sveriges ekonomiska motor.