kandidat2014-620x620

Nomineringskommittéernas förslag till valsedlar

Moderaterna i Stockholms stads nomineringskommittéer för kommunfullmäktige, landsting och riksdag samt Moderaterna i Stockholms läns nomineringskommittéer för riksdagen och landsting har tagit fram sina förslag till valsedlar, vilka presenteras nedan. Slutligt beslut om listorna kommer att fattas på de nomineringsstämmor som äger rum för Stockholms län 13 januari (riksdag) och 15 januari (landsting) samt för Stockholms stad 14 januari (riksdag) samt 20 januari (kommun och landsting).

Har du frågor kring nomineringsprocessen kan du vända dig till organisationschef Håkan Wallensten på hakan.wallensten@moderat.se eller 08 676 80 85.

Förslagen till valsedlar för kommunfullmäktige i Stockholms län kommer presenteras för sig i respektive kommun. Mer information om detta hittar du i de flesta fallen på de lokala moderata hemsidorna för varje kommun.

A Kf Nomineringskommittens forslag till valsedlar i krets 1- 6

A Lt Nomineringskommittens forslag till valsedlar i krets 1-6

A Rd Nomineringskommittens forslag till valsedel Riksdagsvalet 2014 valkrets Stockholms stad

B Rd Nomineringskommittens forslag till valsedel Riksdagsvalet 2014 valkrets Stockholms lan

N Nomineringskommittens forslag till valsedel

NO Nomineringskommittens forslag till valsedel

NV Nomineringskommittens forslag till valsedel

O Nomineringskommittens forslag till valsedel

SO Nomineringskommittens forslag till valsedel

SV Nomineringskommittens forslag till valsedel