PehrGranfalk_620x500px

Solna uppdaterar sin översiktsplan

I och med förändrade planeringsförutsättningar såsom ny tunnelbana behöver Solnas översiktsplan aktualiseras. Det har kommunstyrelsen beslutat om och samtidigt uppdragit åt stadsledningsförvaltningen att i samråd med stadbyggnadsförvaltningen ta fram en ny översiktsplan till 2015. Syftet är en modern stadsutveckling för framtiden.

– För Solna handlar det om att skapa förutsättningar för stabil ekonomi genom hållbar och smart stadsutveckling. Solna ska fortsätta vara attraktivt för människor att leva och verka i. Ökad trivsel och fler som jobbar ger mer skatteintäkter. Så finansierar Solna välfärden, inte genom höjda skatter, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Följande områden är fortsatt särskilt viktiga i översiktsplanen:

De nuvarande utvecklingsområdena

* Järvastaden och Nya Ulriksdal ska fullföljas i huvudsak enligt den fördjupade översiktsplan (Västerjärva) som antagits av kommunfullmäktige
* Arenastaden ska fullföljas i huvudsak i enlighet med den fördjupade översiktsplan (Solna station) som antagits av kommunfullmäktige
* Hagastaden (Karolinska-Norra station) ska fullföljas i huvudsak i enlighet med den fördjupade översiktsplan som antagits av kommunfullmäktige
* Solna city/centrum ska vara ett utvecklingsområde även i kommande ÖP
* Huvudsta efter Huvudstaled i tunnel

Följande områden ska särskilt prövas som nytillkommande utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser:

• Hagalunds arbetsplatsområde
• Solna strands arbetsplatsområde
• Södra Huvudsta/Tomteboda

Särskilda utredningar ska redovisa förutsättningarna för att följande områden ska kunna bli föremål för förtätning av bostäder/utvecklingsområde:

• Bagartorp
• Hagalund
• Bergshamra
• Huvudsta i de delar som en Huvudstaled i tunnel frigör byggbar mark