seminarium landsting

Välbesökt seminarium om nya tunnelbanan

Det blev fullsatt idag när finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) bjöd in till lunchseminarium och diskussion om tunnelbanesatsningens betydelse för Stockholmsregionen.

Efter Torbjörns inledande presentation kommenterades satsningen av tre paneldeltagare. Billy Mc Cormac, vd Fastighetsägarna Stockholm, Maria Börjesson, forskare vid Centrum för transportstudier, KTH och Johannes Åman, ledarskribent på Dagens Nyheter kom med egna analyser av utbyggnadens betydelse och reflektioner kring olika konsekvenser av densamma.

Efteråt ställdes publikfrågor kring vilka möjligheter, problem och utmaningar vi möter med ny tunnelbana. Det fokuserades bland annat på om utbyggd tunnelbana är tillräckligt för att säkra Stockholmsregionens tillväxt och utveckling, hur framtiden för trängselskatterna ska se ut och om bostäder kommer att efterfrågas utmed de sträckningar som tunnelbanan byggs ut till.

Satsningen uppgår till totalt 25,7 miljarder och möjliggör 78 000 nya bostäder.