Foto: Jonna Thomasson

Solna fördubblar sommarjobbssatsningen 2014

Solna kommun fördubblar satsningen på sommarjobb i kommun under nästa år. Genom samarbete med många privata arbetsgivare i många branscher kommer det att erbjudas 195 sommarjobb till ungdomarna i Solna

Genom att satsa mer pengar kommer vi få fler sommarjobb och fler valmöjligheter för Solnas Ungdomar. Nästa år kommer det att erbjudas 195 sommarjobb, en ökning från 2012 då det bara erbjöds 55. Genom att Solna stad samarbetar med många privata arbetsgivare erbjuds jobb inom flera branscher.

-Arbetslivet börjar ofta med ett sommarjobb. Det är viktigt att vi kan erbjuda Solnas ungdomar en bra start i arbetslivet som ger dem goda förutsättningar när de ska söka jobb efter sina studier, säger Lars Rådén (M), kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst.

-

-Vi väljer att 2014 fördubbla satsningen på sommarjobb. Ungdomar är en viktig målgrupp om vi ska kunna jobba för full sysselsättning. Vi kommer kunna erbjuda 195 sommarjobb inom flera olika branscher, fortsätter Lars Rådén (M).

- Vi väljer att under 2014 prioritera ungdomar med en funktionsnedsättning samt ensamkommande flyktingungdomar. Dessa grupper prioriteras eftersom deras ställning på arbetsmarknaden ofta är mycket svagare, säger Neven Milivojevic (FP), 1:e vice ordförande i kompetensnämnden.

Bakgrundsfakta:
Antal sommarjobb 2012: 55
Antal sommarjobb 2013: 124
Antal sommarjobb 2014: 195

Prioriterade grupper som ges förtur:
– Ungdomar med funktionsnedsättning
– Ensamkommande flyktingbarn

Mål 2014:
– Antalet sommarjobb ska öka till 195 stycken
– Utbudet av sommarjobb ska breddas med fler yrkesroller och möjligheten att prova på att ”starta eget”.
– Sökstödet till sommarjobbssökande ska bibehållas och ”söka jobb”-kurs ska erbjudas.
– 80 procent av ungdomarna ska vara nöjda med sommarjobbet