Paul Lindquist 2013

Paul Lindquist satsar på landstingspolitiken

Efter snart 11 år som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande på Lidingö väljer Paul Lindquist (M) nu att satsa på landstingspolitiken istället.

– Det har varit fantastiskt roligt att få leda Lidingös utveckling under de gångna åren, säger Paul Lindquist. Bland annat har vi etablerat en helt ny stadsdel i Dalénum, sänkt skatten med 75 öre, räddat lidingöbanan, byggt nya äldreboenden och en ny skola. Vi har infört valfrihetssystem och höjt kvaliteten inom äldreomsorgen, utökat naturreservatet, byggt nya gång-och cykelvägar och ökat resurserna till såväl skolan som parkskötsel och snöröjning. Vi har också medverkat till satsningar på idrotten såsom konstgräsplaner, renovering av Vallens friidrottsbanor, upprustning av skidlift, hoppgrop till gymnastik, nya tennisbanor och tak över Högsätra isbana.

– De kommande åren behöver vi framförallt fortsätta utvecklingsarbetet med Lidingö Centrum, ytterligare förbättra kvaliteten i skola och förskola samt ta ansvar för stadens ekonomi. Det kräver ett fortsatt tydligt och ansvarsfullt ledarskap.

Efter att ha fått en delad förstaplats i provvalet till landstinget kommer Paul Lindquist i första hand att satsa på landstingspolitiken nästa mandatperiod Han står därför inte till förfogande som ordförande i kommunstyrelsen efter nästa val, men kvarstannar på sin post mandatperioden ut, det vill säga till årsskiftet 2014/15.

– Jag har varit mycket mån om att Moderaternas förnyelse på Lidingö inte enbart ska handla om politikens innehåll utan även vilka som företräder oss, menar Paul Lindquist. Därför är det glädjande att vi på senare år har attraherat många duktiga yngre förmågor och nu är det dags för mig att gå vidare och lämna över till dessa.

– Landstinget står inför stora utmaningar som jag gärna vill ta tag i, fortsätter Paul Lindquist. Regionen växer i rekordfart och det ställer stora krav på utbyggnad av såväl kollektivtrafik som sjukvård. Därtill behöver vi förbättra såväl kvalitet som tillgänglighet.

För mer information, kontakta
Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande
0730-79 30 50

Nuvarande uppdrag:
Ordförande i kommunstyrelsen sedan 2003
Ledamot av kommunfullmäktige 1991-1997, 2003-
Ordförande i Käppalaförbundet
Ledamot av EU:s Regionkommitté
Landstingsledamot
Ersättare i landstingsstyrelsen
Tidigare uppdrag (i urval):
Ledamot av Länsarbetsnämndens styrelse 2003-2007
Ledamot av Polisstyrelsen i Stockholms län 2007-2012
Ledamot av LSS-kommittén (SOU 2008:77)
Ordförande i förskolenämnden 1995-1997
Ordförande i tekniska nämnden 1989-1994
Ersättare i kommunfullmäktige, 1985-1991