Foto: Wikimedia Commons

Framtidens polisutbildning till Flemingsberg

Idag kom det glädjande beskedet att Rikspolischefen beslutat om att förlägga polisprogrammet som en uppdragsutbildning vid Södertörns högskola i Flemingsberg, Huddinge kommun.
–Vi är naturligtvis väldigt glada över att polisutbildningen i framtiden kommer att bedrivas i Flemingsberg, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Rikspolisstyrelsen fick i december 2012 ett regeringsuppdrag att utveckla grundutbildningen till polis genom att bland annat förlägga polisprogrammet vid en högskola i eller nära Stockholmsregionen. Polishögskolan har berett ärendet. Förutom Södertörns högskola har även Mälardalens högskola och Uppsala universitet deltagit i processen.

Foto: Wikimedia Commons
–Södertörns högskola lämnade det bästa erbjudandet med sin forskningstyngd, sitt nära samarbete med den omgivande akademiska miljön där både Karolinska institutet och KTH finns etablerat liksom Karolinska universitetssjukhuset. Även Södertörns polismästardistrikt, Södertörns tingsrätt, åklagarmyndigheten och nya rättspsyk finns i området. Det är en fantastisk miljö och ett mycket bra område att utbilda framtidens poliser i, säger Daniel Dronjak Nordqvist.