torbjorn rosdahl startsida

Ny rapport: Stockholm drabbas värst av (S) utskottsinitiativ i riksdagen

En sammanställning av Moderaterna i Stockholms läns landsting visar att runt 345 000 stockholmare efter årsskiftet tvingas betala drygt en miljard kronor mer i statlig inkomstskatt. Detta till följd av att Socialdemokraterna bestämt sig för att samarbeta med Sverigedemokraterna i riksdagen med ett så kallat utskottsinitiativ för att bryta loss regeringens höjda brytpunkt från 433 900 till 449 000 kronor för uttag av statlig inkomstskatt på 20 procent.

– Socialdemokraternas samarbete med Sverigedemokraterna för att straffbeskatta stockholmarna riskerar att urholka regionens tillväxt. Nu undrar jag och många med mig ifall oppositionsledaren i Stockholms läns landsting, Helene Hellmark Knutsson också betraktar stockholmarna som en bankomat, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd.

Bifogat finns rapporten ”Stockholmsskatten – så drabbas stockholmarna”. Här är några utdrag:

En utebliven skattesänkning på arbete drabbar Stockholmarna hårt eftersom Stockholmarna i genomsnitt arbetar mer och har högre inkomster än invånarna i övriga riket.
Över en miljon löntagare i Stockholm omfattas av Alliansregeringens förslag till ett femte jobbskatteavdrag.
Den genomsnittliga skattesänkningen i riket av det femte jobbskatteavdraget är 3000 kronor per år. Det innebär att Stockholmarna går miste om en skattesänkning på åtminstone drygt tre miljarder kronor om det femte jobbskatteavdraget inte blir av.
Omkring 345 000 Stockholmare omfattas av regeringens förslag att höja brytpunkten från 433 900 till 449 000 kronor för uttag av statlig inkomstskatt på 20 procent.
Den genomsnittliga skattesänkningen i riket av regeringens förslag till höjd brytpunkt är 3260 kronor per person och år.
Om oppositionspartierna får igenom sin vilja kommer Stockholmarna att betala drygt en miljard kronor mer i statlig inkomstskatt.
Den sammanlagda effekten av oppositionspartiernas förslag till höjd inkomstskatt är 4,3 miljarder kronor för Stockholmarna.

Rapport_Stockholmsskatten