sten nordin nyhetsflöde

”Socialdemokraternas budgetslarv är oroväckande”

Idag inleds Stockholms stads budgetfullmäktige som ska besluta om 2014 års budget för Stockholms stad. Den styrande Alliansen kommer lägga fram en budget för kraftigt höjt bostadsbyggande, mer resurser till skolan och större insatser i äldre- och socialomsorgen.

Socialdemokraternas budget är å andra sidan en källa till stor oro. Budgeten innehåller flera stora fel. Bland annat finansierar Socialdemokraterna sina sociala investeringsfonder genom 300 miljoner kronor man hoppas få in genom återbetalda försäkringspengar från AFA. Men att avsätta AFA-pengar till en fond på detta sätt är inte lagligt.

– Att ett parti som gör anspråk på att styra Sveriges huvudstad inte kan lagen är både anmärkningsvärt och oroande. Att det dessutom innebär att det saknas 300 miljoner kronor till en av deras viktigaste satsningar gör det hela parodiskt, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

Dessutom föreslår Socialdemokraterna en minskning av stadens centrala medelsreserv på 300 miljoner kronor, vilket motsvarar mer än 40 procent.

– Socialdemokraterna äventyrar den långsiktiga stabiliteten i kommunens kassa för att öka utgifterna. Det är inte seriöst. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att Socialdemokraterna egentligen vill höja skatten ännu mer, men inte vågar eftersom de vet att stora skattehöjningar är impopulärt bland stockholmarna. Istället väljer de att trixa med budgeten, i strid med både lagen och god redovisningssed, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande, Stockholms stad.