sten nordin nyhetsflöde

Hallå där Sten Nordin…

…finansborgarråd för moderaterna i Stockholms stad, som just nu är aktuell med budgeten för 2014 som idag och imorgon diskuteras i kommunfullmäktige.

Vilka är de viktigaste satsningarna i budgeten?
-Det finns många viktiga satsningar i nästa års budget, inte minst resursökningarna till skolan, äldreomsorgen och den sociala omsorgen. Men ska jag välja en del i budgeten som sticker ut så är det vår bostadssatsning 40/20. Den innebär att vi höjer målet för antal byggda bostäder fram till 2030 till 140 000, 40 000 fler än det tidigare målet. Den innebär också att vi de kommande fem åren ska markanvisa 40 000 bostäder, varav 20 000 ska vara små bostäder.

Kommer skattesatsen att ändras under nästa år?
-I nästa år budget föreslår vi ingen förändring av skattesatsen varken upp eller ner. Däremot tycker jag det är viktigt att påminna om de jättelika skattehöjningarna oppositionen vill genomföra. Vänsterpartiet är värst med 60 öre i höjning, Miljöpartiet föreslår 50 öre och Socialdemokraterna 15 öre. Dessa höjningar skulle beröva låg- och medelinkomsttagare i Stockholms stad många tusen kronor varje år om de realiserades.

Vad är de främsta bristerna i oppositionens olika budgetförslag?

-Förutom de stora skattehöjningarna är jag mycket oroad över hur Socialdemokraterna hanterar stadens besparingar. Under många år har staden byggt upp en ekonomisk buffert i det som kallas centrala medelsreserven. Denna buffert vill nu Socialdemokraterna nästan halvera 2014 och pytsa ut på olika saker. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att Socialdemokraterna egentligen vill höja skatten ännu mer, men inte vågar eftersom de vet att stora skattehöjningar är impopulärt bland stockholmarna. Väljarna måste få veta att Socialdemokraterna finansierar sin budget genom att plocka pengar ur stadens reserver. Det är varken seriöst eller ansvarstagande.