kandidat2014-620x620

Sammanställning av försöksnomineringen

Försöksnomineringen för Moderaterna i Stockholms stad och län är nu avslutad, en sammanställning över riksdag, landsting samt Stockholms kommun redovisas i bifogade dokument. Sammanställningar för övriga kommuner i Stockholms län hanteras av respektive nomineringskommitté.

Försöksnomineringen har ersatt det som tidigare kallades provval. Förutom att omröstningen nu har skett sker digitalt är den främsta skillnaden mot tidigare att betydelsen har tonats ner och att nomineringskommittéerna endast ska väga in försöksnomineringen som en av flera delar i sin bedömning av personerna när de ta fram förslag till valsedlar.

Försöksnomineringen pågick under perioden 15 oktober till 4 november, där alla medlemmar i Moderaterna i Stockholms stad och län som hade betalat sin medlemsavgift senast den 31 mars i år var röstberättigade. Valdeltagandet var strax över 30 procent.

Har du frågor om försöksnomineringen eller sammanställningen kan du kontakta organisationschef Håkan Wallensten på hakan.wallensten@moderat.se eller 08-676 80 85.

Statistik


Statistik

Riksdag


RD – Stockholms stad
RD – Stockholms län

Landsting


LF – Krets 1

LF – Krets 2
LF – Krets 3
LF – Krets 4
LF – Krets 5
LF – Krets 6
LF – Stockholms stad

LF – Nord
LF – Nordost
LF – Nordvast
LF – Ost
LF – Sydost
LF – Sydvast

Kommun


KF – Krets 1
KF – Krets 2
KF – Krets 3
KF – Krets 4
KF – Krets 5
KF – Krets 6
KF – Stockholms stad
KF – Botkyrka