Daniel Dronjak Nordqvist 2013 beskuren

Huddinge sänker skatten

Mer pengar till skolan och välfärden och 10 öre i skattesänkning. Det är några av nyheterna i Huddinges justerade förslag till budget för 2014.

– Skatteintäkterna har ökat sedan juni då vi fattade beslut om mål och budget 2014. Det låter vi nu gå tillbaka till välfärdsverksamheterna som slipper effektiviseringskrav och sammantaget får förstärkningar med 31 miljoner inför nästa år och en liten del går direkt till Huddingebornas plånböcker, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).

Skolan och jobben stod i fokus när Huddinge kommun strax före sommaren beslutade om sin budget inför nästa år. Kommunens ekonomi har varit i balans de senaste åtta åren och skatteintäkterna har ökat sedan junibeslutet. Av detta utrymme används nu ca hälften (18 mnkr) till att stärka verksamheterna och hälften (20 mnkr) till att sänka kommunalskatten. Det blir den tredje skattesänkningen sedan den borgerliga majoriteten tog över ledningen av kommunen år 2006.

– Huddinge har fortfarande en relativt hög skatt, men i ett läge där ekonomin och verksamheterna är välskötta och vi räknar med överskott inför nästa år känns det bra att kunna prioritera att ge kommunens kärnverksamheter bättre förutsättningar samtidigt som vi kan ta ett litet steg mot mer pengar för den enskilde Huddingebon.

– Under mandatperioden har vi satsat sex gånger så mycket på kvalitetsförstärkningar inom välfärden som på att sänka skatten. Det är glädjande att vi inför nästa år har råd att göra både och, avslutar kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist.

Majoritetens förslag till justerad mål och budget kommer att debatteras och beslutas i kommunfullmäktige den 9 december.

Foto Jonna Thomasson