sten nordin nyhetsflöde

Sten Nordin kommenterar den historiska utbyggnaden

Idag har en för Stockholm historisk överenskommelse presenterats. Efter ett halvårs intensivt arbete kommer nu nya viktiga tunnelbanelinjer att bli verklighet. Alliansens partiledare och de regionala- och lokala företrädarna har presenterat en massiv utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm.

– Jag är idag otroligt glad å stockholmarnas vägnar. Det tunnelbanepaket som vi i dag presenterar kommer att underlätta vardagen för dagens och morgondagens stockholmare, vilket bidrar till en bättre livskvalitet. Nya tunnelbanelinjer innebär att staden och regionen än mer växer samman genom de bostäder som nu kommer att byggas, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

Genom att Regeringen, Landstinget och kommunerna tar ett gemensamt ansvar för Sveriges tillväxtmotor Stockholm, skapas helt nya förutsättningar för jobb och en förstärkt välfärd.

– Den utbyggnad som nu kommer att genomföras stakar väldigt tydligt ut färdriktningen för Stockholmsregionens framtid. Stockholm är och kommer i framtiden att vara navet och pulsen i Sveriges utveckling, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att möjliggöra en snabb bostadsutbyggnad i Stockholm för att därmed komma till rätta med bostadsbristen.

– För att möta Stockholms utmaningar har Alliansen i Stockholms stad nyligen ytterligare ökat byggandet av bostäder. 140 000 bostäder ska byggas till 2030. Med denna kraftiga utbyggnad av tunnelbanan kommer dessa bostäder att byggas i kollektivtrafiknära områden som skapar både miljövänlighet och attraktivitet för de boende, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

Fakta:

·  Utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort i enlighet med sträckningsalternativ nr 6c (enligt rapport från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 2013-06-05), med stationer vid Sofia och Gullmarsplan. Sammankoppling ska ske mellan tunnelbanans blåa och gröna linjer och sker genom utbyggnad mellan Sofia och Sockenplan med nya stationer vid Gullmarsplan och Söderstaden/Slakthuset. Utbyggnaden ska starta senast 2018 och trafikstart sker ca 2025.

·  Utbyggnad av tunnelbana till Nacka i enlighet med sträckningsalternativ nr 6 (enligt rapport från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 2013-06-05), och med stationer vid Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka C. Utbyggnaden ska starta senast 2018 och trafikstart sker ca 2025.

·  Utbyggnad av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden. Delsträckan till Hagastaden byggs ut i enlighet med sträckningsalternativ A, med tre spår (enligt rapport från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 2013-06-05) vid Odenplan. Utbyggnaden ska starta senast 2016 och trafikstart för delsträckan till Hagastaden sker ca 2020 och till Arenastaden ca 2022.

·  Utbyggnad av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station, med stationer i Barkarbystaden och Barkarby station/Stockholm Väst (enligt rapport från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 2013-06-05). Utbyggnaden ska starta senast 2016 och trafikstart sker ca 2021. Som del i detta ingår att fastigheten Barkarby 4:1överlåts till Järfälla kommun.

·  Stockholms stad har ansvar för att ca 40 000 bostäder uppförs i tunnelbanans influensområde från Gullmarsplan till Hagsätra, Farsta strand och Skarpnäck. Stockholms stad har vidare ansvar för att ca 3 000 bostäder uppförs i Hagastaden, att ca 2 000 bostäder uppförs i Hammarby sjöstad och ca 900 bostäder på Södermalm i den utbyggda tunnelbanans influensområde. Den årliga takten ska i genomsnitt vara ca 2 700 bostäder/år.