framtidens tunnelbana

Historisk utbyggnad av tunnelbanan

Idag berättar Alliansen att en historisk utbyggnad av tunnelbanan ska ske och hur utbyggnaden trovärdigt och ansvarsfullt ska finansieras. Totalt handlar investeringarna i mer tunnelbana på 25,7 miljarder kronor, nio nya t-banestationer, 78 000 nya bostäder och skapar möjlighet för cirka 170 000 nya påstigningar varje dygn. Stockholmsregionen blir nu ännu starkare.

– Eftersom Alliansen har tagit ansvar för ekonomin har vi nu råd att satsa på mer tunnelbana vilket ger fler bostäder och fler jobb till Stockholmsregionen. Satsningen är historisk och kommer stärka regionen internationellt, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd.

– Detta tunnelbanepaket är en efterlängtad satsning som borde ha beslutats långt tidigare. Staten rättar något till en historisk trafikskuld till Stockholm, men stockholmarna tar ett mycket stort ansvar för både vägar och spår genom landstinget, kommunerna och inte minst trängselskatten, säger landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP).

– Med nya tunnelbanesträckningar och ökad kapacitet kommer restiderna kortas och fler bostäder kunna byggas. Det här tunnelbanepaketet kommer att göra det lättare att få ihop livet för väldigt många stressade barnfamiljer. Jag är speciellt glad över den nya förbindelsen under Saltsjö-Mälarsnittet till Nacka och hopkopplingen med grön linje i Gullmarsplan, som kommer att leda till en 50-procentig kapacitetsökning på alla de tre gröna linjerna söder om staden, säger Karl Henriksson (KD), trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

– Satsningen på tunnelbanan är en satsning på bättre miljö. Modernare trängselskatter tillsammans med utbyggd tunnelbana ger minskade utsläpp och bättre luftkvalitet. Förutom de uppenbara förbättringarna för boende vid de nya tunnelbanestationerna ökar framkomligheten för SL-bussarna i innerstan, säger Gustav Hemming (C) miljölandstingsråd.

– Utbyggd tunnelbana är centralt för att erbjuda resenärerna kapacitetsstark och robust kollektivtrafik och möta Stockholmsregionens utveckling. Överenskommelsen innebär att tunnelbanan ökar med 16 procent i längd jämfört med idag, vilket är den största satsningen på tunnelbanan sedan 70-talet. När Stockholm växer måste kollektivtrafiken växa, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

Läs dagens debattartikel om tunnelbaneutbyggnaden här: http://www.dn.se/debatt/sa-ska-vi-bygga-ut-t-banan-och-bostaderna-i-stockholm

Så här ser de överenskomna dragningarna ut
1. Förlängningen av Blå linjen från Kungsträdgården till Nacka C, med nya stationer vid Hammarby Sjöstad, Sickla, Järla och Nacka C.
2. En förlängning av Blå linjen från Kungsträdgården till Gullmarsplan, via Södermalm med en ny station vid Sofia för att knyta ihop med dagens Gröna linje.
3. En ny tunnelbana från Odenplan till Arenastaden via Hagastaden, med en lösning som på sikt möjliggör ytterligare en förlängning.
4. En förlängning av Blå linjen från Akalla till Barkarby station via station Barkarbystaden.