Foto: Jonna Thomasson

Barnahus öppnas i Stockholm 2014

Barn som utsätts för våld eller övergrepp har allt för ofta mött ett rättsväsende som är anpassat för vuxna. Därför öppnar socialtjänst, polis, landsting och åklagare ett gemensamt Barnahus i Stockholm stad med en tydlig ambition att det ska bli det främsta Barnahuset i Sverige och öka tryggheten för barnen.

– Barnahuset sätter verkligen barnen i centrum. Genom att möta våldsutsatta barn och unga med specialiserad kompetens kan vi ge bästa möjliga stöd och hjälp, säger, socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

– Det finns en otrolig kunskap i sjukvården kring våldsutsatta barn och det är viktigt att den nu sprids till fler professioner, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M).

– Nu när vi samlar kompetenser på samma ställe ökar vår förmåga att utreda brott som riktas mot de mest utsatta i vårt samhälle – våldsdrabbade barn, säger länspolismästare Mats Löfving.

– En ökad samverkan kommer att ge bättre förutsättningar för att snabbt och effektivt utreda brott mot barn, säger chefsåklagaren Agneta Isborn Lind.

Läs debattartikeln på SvD här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stockholms-barnahus-kan-bli-nationellt-kunskapscenter_8690162.svd

Bakgrund:
Arbetet för ett komplett Barnahus i Stockholms stad har pågått under två års tid. I maj 2014 kommer verksamheten att starta.

Enbart i Stockholms tre centrala polisdistrikt utsätts drygt 1 500 barn varje år för våld eller sexuella övergrepp. När en brottsanmälan görs har polis, socialtjänst, åklagare, barnpsykiatri och barnmedicin olika roller vad gäller utredningar, stöd och vårdinsatser.

Ett Barnahus kan kort beskrivas som att det har fyra rum. Det handlar om brottsutredning, samverkan/skydd, fysisk hälsa och psykisk hälsa. I Stockholms stad finns sedan tidigare Barncentrum som gör ett bra arbete utifrån de förutsättningar som varit. Det nya Barnahuset kommer att ge ännu bättre möjligheter att i alla avseenden ta hand om barnen på ett bra sätt.

I Stockholms stads Barnahus kommer det att finnas:

Polisens barnutredare inom de tre centrala polisdistrikten, som kommer att samverka i huset med socialtjänst, åklagare, barnpsykiatri och barnmedicin
Arbetet kommer att ske på ett sätt som är anpassat för barnen och deras behov.
Det finns också en tydlig ambition att på sikt inkludera forskning och kompetensutveckling så att Barnahuset kan utvecklas till ett nationellt kunskapscenter för hela Sverige.