torbjorn rosdahl startsida

”Patientsäkerheten måste säkerställas”

Dagens Nyheter skriver idag om brister i landstingets IT-säkerhet och att det kan ha varit möjligt att göra intrång i systemet. Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl är tydlig med att integriteten och patientsäkerheten i sjukvården måste värnas.

– Patientsäkerheten måste säkerställas och ifall det finns brister i landstingets IT-säkerhet måste det skyndsamt åtgärdas. Obehöriga ska inte kunna läsa journaler. Politikens signal och uppdrag till förvaltningen är med detta tydlig. Finns brister måste dessa åtgärdas, finns oklarheter måste dessa redas ut och finns frågor måste dessa ges svar. Integriteten och patientsäkerheten i sjukvården ska värnas, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd.