Kistamoderaternas kampanjer

Kistamoderaterna har kampanjat under hela Oktober och genomfört flera hundra samtal med väljarna.
Nedan bifogas några bilder från kampanjerna.