Foto: Jonna Thomasson

Nu byggs tre fullstora idrottshallar i Stockholms stad

När Stockholms idrottsnämnd sammanträde den 22 oktober beslutade Alliansen att påbörja projekteringen av tre fullstora idrottshallar. Hallarna ska placeras på Sätra IP, Hässelby Villastads bollplan samt Hjulsta bollplan och byggnation kommer att påbörjas under 2014. De nya hallarna är en del av Alliansens budgetsatsning för 2014.

– Jag är väldigt glad över denna idrottssatsning som innebär flera nya idrottsanläggningar under 2014. Jag hoppas att de nya anläggningarna kommer att locka fler stockholmare att börja idrotta. Genom att bygga enkla men funktionella hallar som möter föreningslivets önskemål och behov om fullstora mått, förråd och bra omklädningsrum kan vi bygga fler hallar för pengarna, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)

Fakta
I Stockholms stads budget för 2014 avsätter Alliansen pengar för byggandet av fem fullstora hallar, det vill saga, 20×40 meter.

Det finns idag 18 fullstora hallar i Stockholms stad. De fem nya hallarna medför en ökning på 28 procent av hallkapaciteten i Stockholms stad.

På uppdrag av Alliansen i idrottsnämnden så har idrottsförvaltningen pekat ut tre möjliga placeringar av hallar i Stockholm. I det beslut som idrottsnämnden fattade den 22 oktober 2013 så ingår även ett uppdrag till idrottsförvaltningen om att peka ut ytterligare möjliga ytor för hallplaceringar.

Foto Jonna Thomasson