Foto: Wikimedia Commons

Roslagsbanans utbyggnad kan inte vänta!

Idag skedde en olycka på Roslagsbanan då två tåg kolliderade. Enligt Polisen fick ett par personer skador, bland annat nacksmärtor, och ambulans kallades till platsen.

– Detta gör det ännu tydligare att det krävs en upprustning och uppgradering av Roslagsbanan för att klara kollektivtrafiken i de nordöstra delarna av länet, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

– Tunnelbanan är ett viktigt framtidsprojekt men Roslagsbanan kommer att ha ett viktigt uppdrag både före och efter en tunnelbaneutbyggnad. Därför fortsätter uppgraderingsarbetet med fler dubbelspår, planskilda korsningar och nya tåg, och det är tråkigt att Socialdemokraterna konsekvent försökt stoppa detta, säger Wennerholm.

Även säkerheten i Tunnelbanan är prioriterad.

– Trafikförvaltningen och entreprenörerna genomför ett gediget arbete med att utveckla säkerhetarbetet inom samtliga kollektivtrafiksystem. Alla våra resenärer ska känna sig trygga, avslutar Christer Wennerholm.