PehrGranfalk_620x500px

Solnas barnomsorg förstärks med 5,5 miljoner inför budget 2014

För att säkra tillgången på personal inom förskolan avsätts 2,5 mkr till en vikariepool. Därutöver har kommunstyrelsen i år avsatt pengar till en friskvårdssatsning om 3 mkr. Kvalitén och tillgång till bra personal förstärks således i två steg genom satsningen på totalt 5,5 mkr. Dels med en vikariepool och dels genom friskvårdssatsningen som syftar till att sänka sjukfrånvaron.

Genom att säkra en stabil ekonomi har Solna under de senaste årens finanskris lyckats parera de värsta effekterna av lågkonjunkturen. Därmed finns utrymme i nästa års budget att göra stora förstärkningar inom utbildning som är ett av de viktigaste välfärdsområdena.

– Förutom att vi avsätter 2,5 mkr till en vikariepool satsas 3 mkr på arbetshälsan i syfte att sänka sjukfrånvaron och därmed säkerställa så att fler händer finns inom barnomsorgen. När vi senare presenterar budgeten för 2014 i sin helhet planeras ytterligare förstärkningar, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.