sten nordin nyhetsflöde

Rekordsatsning på bostäder i budgeten för Stockholms stad

I dag presenterade Sten Nordin Stockholm stads budget för 2014. Eb av de absolut viktigaste satsningaran i budgeten är att den redan ambitiösa målsättningen om 100 000 nya bostäder till 2030 nu utökas till hela 140 000 nya bostäder.

Redan nästa år kommer det ytterligare höjda tempot märkas då 40 000 av de 140 000 nya bostäderna ska markanvisas redan mellan åren 2014 och 2018. För att sätta ambitionshöjningen i perspektiv, motsvarar detta fyra nya Hammarbysjöstad fram till 2030. Vi kommer också att bemöta den ökade efterfrågan på mindre bostäder genom att upprätta vad vi kallar för en ”40/20” satsning. Den innebär att av de 40 000 nya markanvisningar de kommande fem åren ska 20 000 (hälften) av dessa vara ettor och tvåor. Det är främst en stor efterfrågan på mindre lägenheter bland yngre och studerande men även hos andra som är i olika stadier av sina liv. Med 40/20 satsningen kommer denna växande efterfrågan att kunna bemötas vilket är mycket viktig.

Ta gärna del av budgeten i sin helhelt här.