studentbostader-beskuren

Kommentar till Vänsterpartiets anmälan till Konsumentverket

Under gårdagen rapporterade Dagens Media att Vänsterpartiet anmält Moderaterna i Stockholms affisch med budskap om 6000 nya studentbostäder till Konsumentverket.

Vi vill med anledning av detta förtydliga hur siffran tagits fram.

Sedan 2010 har moderaterna och Alliansen i stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om 6914 studentbostäder. Dessa studentbostäder befinner sig i olika skeden av processen till färdigställande. Vissa är både byggda och inflyttade, vissa produceras just nu, vissa har kommunen fattat alla beslut om men de överprövas i domstol, för vissa har vi fortfarande delar av detaljplaneprocessen kvar att genomföra. För alla gäller dock:

1. De är konkreta.
2. De är på väg mot förverkligande
3. De är snart klara.

När det gäller processer med att fram nya bostäder är det inte ovanligt med ledtider på ca 6 år, i det perspektivet kan man säga att ”Snart har Stockholm 6000 nya studentbostäder.

Samtliga projekt räknas upp här: http://reginakevius.se/2013/10/08/uppdaterad-lista-over-planerade-studentbostader-2/