Foto: Jonna Thomasson

Hallå där Anna König Jerlmyr…

…socialborgarråd som nyligen presenterade en ny Hemlöshetsstrategi för Stockholms stad.

Varför en Hemlöshetsstrategi?
Hemlöshet är ett av våra mest prioriterade områden och det görs många insatser. Genom en strategi får vi ett samlat grepp om vårt arbete. Stockholms stad har upplevt en kraftig befolkningsökning med över 100 000 stockholmare, trots detta har den totala hemlösheten minskat med 15 procent under samma period. Nu får vi för första gången en strategi, vilket är en färdriktning för vårt arbete med att minska hemlösheten i Stockholms stad. Dessutom kommer strategin att konkretiseras i tydliga mål och delmål och bli ett styrande dokument för många verksamheter i Stockholm.

Vilka riktar sig strategin mot?
Att arbeta mot hemlöshet är oerhört komplext eftersom hemlöshet har så många olika orsaker. Vi kommer att har tre viktiga utgångspunkter, förebyggande insatser, att möta den akuta hemlösheten och steget vidare till eget boende och sysselsättning. Vi pekar i strategin ut några grupper som är särskilt utsatta och som vi inte vill ska bo på härbärgen/akutboenden. Det handlar om unga, barnfamiljer och äldre. För dessa grupper vill vi se andra boendealternativ som bättre lämpar sig för dessa människors behov

Slutligen, något mer du vill tillägga?
Hemlöshetsstrategin är väldigt ambitiös och kommer att sträcka sig fram till 2019. Jag är också väldigt stolt över att den har ett blocköverskridande stöd mellan hela Alliansen och Socialdemokraterna. Hemlöshet är en fråga som är större än partipolitik, varför jag är stolt över att vi har ett brett stöd för vårt arbete. Med denna strategi tar vi ambitiösa kliv framåt i arbetet mot att minska hemlösheten!