PehrGranfalk_620x500px

Solna i framkant när det gäller jämställda löner

Solna genomför vart annat år en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra oskäliga löneskillnader som beror på kön. År 2012 genomfördes den senast med tillhörande analys, som visade att Solna ligger i framkant när det gäller jämställda löner.

I lönekartläggningen från 2012 där man jämför kvinnor och mäns löner, kan vi konstatera att kvinnor hade en lön som i de flesta fall låg mellan 95 % till 105 % av männens lön för motsvarande befattning. Skillnader som kan förekomma är oberoende av kön och baseras alltid på sakliga skäl såsom individens ålder, utbildningsbakgrund, erfarenhet i yrket, individuell prestation, måluppfyllelse m.m.

Exempel på några stora löntagargrupper i Solna och lönespridningen hos dem kan nämnas

* undersköterskor där kvinnorna har 107,3 procent av männens lön. Den högre lönen bland kvinnor beror på dokumenterat högre kompetens.
* socialsekreterare där kvinnorna har 102,4 procent av männens lön
* gymnasielärare där kvinnor har 100,6 procent av männens lön

– Det är viktigt att Solna som arbetsgivare ligger i framkant när det gäller jämställda löner, det är viktigt för att staden ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Framförallt visar det vilket samhälle vi vill ha, det ska aldrig vara acceptabelt att sätta lön efter kön framför kompetens hos oss, säger Pehr Granfalk (M) Kommunstyrelsens ordförande.