Foto: Peter Knutson

Hallå där Ulla Hamilton…

…arbetsmarknadsborgarråd som jämför alliansens skyltfönster Stockholm med socialdemokraternas motsvarighet Göteborg och Malmö.

Varför är en sådan jämförelse relevant?
– Socialdemokraterna menar att deras politik leder till att fler har ett jobb att gå till. I (S)-ledda Göteborg och Malmö är arbetslösheten betydligt högre än i Stockholm. Till exempel hade Stockholm en ungdomsarbetslöshet på 8,7 procent 2012 medan Malmö låg på 23 procent. De stadsdelar i Stockholm där arbetslösheten är som högst är lägre än i både Göteborg och Malmö. Det är märkligt att Socialdemokraterna hävdar att de har lösningen när det ser så illa ut i deras egna kommuner, säger Ulla Hamilton (M).

Varför ser det bättre ut i Stockholm?
– I Stockholm finns Sveriges bredaste arbetsmarknad med ett varierat näringsliv och en mångfald av företag och branscher. Stadshusalliansen bedriver en företagsvänlig politik som gör att företagen stannar och utvecklas. De flesta som söker sig hit är välutbildade och det bidrar naturligtvis på ett positivt sätt. Sedan finns det utmaningar också. Till exempel jobbar vi aktivt med att stötta unga som har hoppat av skolan och som varken arbetar eller studerar. Jobbtorgen som vi startade 2008 arbetar med att bryta utanförskap, vilket ger resultat. Hittills har över 17000 personer gått från ekonomiskt bistånd till egen försörjning i Stockholm, säger Ulla Hamilton (M).

Blir jobben valets viktigaste fråga?
– Jag hoppas det. Sverige har idag den högsta sysselsättningsgraden i Europa, 20-64 år, samtidigt som Socialdemokraterna försöker svartmåla den svenska arbetsmarknaden. Att de sedan vill ”lösa” ungdomsarbetslösheten genom att göra det dyrare att anställa unga är mycket anmärkningsvärt. De vill även ta bort den sänkta restaurangmomsen och höja bolagsskatten. Deras politik hotar jobben och det vill jag att väljarna ska få reda på, avslutar Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd.