torbjorn seminariumjpg

Välbesökt seminarium med Torbjörn Rosdahl

Sedan Alliansen tillträdde i Stockholms stad och län har Stockholms tillväxttakt ökat kraftigt. Idag växer Stockholm tre gånger så snabbt som övriga Sverige och regionen har en betydligt högre sysselsättning än övriga landet. Trots det ska Stockholms attraktivitet och status som tillväxtmotor aldrig tas för given.

När finanslandstingsrådet Thorbjörn Rosdahl i förra veckan bjöd in till ett lunchseminarium tillsammans med forskaren Nima Sanandaji, Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, och Fredrik Johansson från Stockholms Handelskammare var förutsättningar för ett fortsatt konkurrenskraftigt och växande Stockholm därför i fokus.

Thorbjörn Rosdahl sammanfattar seminariet:
– Stockholm har fantastiska förutsättningar. Vi kan visa på en starkare utveckling än många andra jämförbara storstäder och idag rankas vi återkommande som en av världens ledande regioner vad gäller exempelvis innovation och konkurrenskraft. Men det finns flera utmaningar, inom bland annat bostadsbyggande och infrastruktur. Därför behövs en fortsatt aktiv regionalpolitik för Stockholm som ser till att ta vara på alla de möjligheter som vår region har.